SPOED

snel naar...

SPOEDschade buiten openingstijden

Schade komt nooit gelegen. Soms hebt u hulp nodig als wij gesloten zijn. Bijvoorbeeld als u door autopech gestrand bent, er een leiding in uw huis is gesprongen, of u direct bijstand nodig hebt op reis. Hebt u schade waarbij direct actie vereist is en is Heemzaethe gesloten? Bel dan met het noodnummer van uw verzekeraar. U vindt dit nummer in uw polisvoorwaarden of op uw verzekeringsbewijs (groene kaart).

Hieronder hebben we voor uw gemak een overzicht gemaakt van verzekeraars. Klik op uw verzekeraar om naar de telefoonnummer(s) de bijbehorende alarmcentrale te gaan.

Let op: bij sommige verzekeraars verschilt het per product welke alarmcentrale u moet bellen. Deze verzekeraars zijn niet opgenomen in dit overzicht. Staat uw verzekeraar er niet tussen, kijk dan in uw polisvoorwaarden of op uw verzekeringsbewijs (groene kaart).

MET SPOED VERZEKERING AFSLUITEN

Soms kan een verzekering niet wachten. Bijvoorbeeld als uw auto of woning op dit moment onverzekerd is. Hebt u met spoed een nieuwe verzekering nodig, klik dan hieronder op de verzekering die u nodig hebt en geef de gevraagde informatie per e-mail aan ons door. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval de eerstvolgende werkdag, contact met u op.

Ik ben al klant bij jullie

Stuur een e-mail naar info@heemzaethe.nl met als onderwerp:

SPOED Nieuwe motorrijtuigverzekering

Kopieer de volgende template in uw e-mail en vul de gevraagde informatie in:

-Naam:
-Postcode + huisnummer:
-Geboortedatum:
-Schadevrije jaren*:
*Niet nodig als u uw voertuig inruilt of als dit een extra voertuig is.

-Gewenste ingangsdatum van de verzekering:
-Kenteken te verzekeren voertuig:
-Meldcode te verzekeren voertuig:
-Merk te verzekeren voertuig:

-Gewenste dekking (haal weg wat niet van toepassing is):
WA
WA + Beperkt casco (WA Plus)
WA + Casco (Allrisk)

-Alleen particulier gebruik incl. woon-/werkverkeer (haal weg wat niet van toepassing is): ja / nee
-Kentekenhouder (haal weg wat niet van toepassing is): ikzelf / iemand anders, namelijk…
-Regelmatige bestuurder; degene die het meest met het voertuig rijdt (weghalen wat niet va toepassing is): ikzelf / iemand anders, namelijk…

Vraagt u een autoverzekering aan, laat ons dan alstublieft weten of dit uw enige auto is, of deze auto uw huidige auto vervangt (en zo ja, per welke datum), of dat het om een extra auto gaat naast uw reeds verzekerde auto(‘s).

Beantwoord alstublieft de volgende slotvragen met ‘ja’ of ‘nee’ (weghalen wat niet van toepassing is). Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar geweigerd of een verzekering opgezegd? ja / nee
– Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar weleens verplicht aanvullende bezwarende voorwaarden opgelegd op een van uw verzekeringen? ja / nee
– Bent u, of is een van uw gezinsleden, de laatste 8 jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest met politie of justitie? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 8 jaar verzekeringsfraude gepleegd of een financiële instantie opzettelijk misleid? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 5 jaar meer dan één schade gehad of veroorzaakt waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt? ja / nee
-Hebt u in de laatste 8 jaar een rijverbod of rijontzegging gehad? ja / nee
-Hebt u in de laatste 3 jaar een schade (inclusief diefstal) met of aan een voertuig gehad? ja / nee
-Wordt uw voertuig enkel voor particuliere doeleinden gebruikt*? ja / nee
*Toelichting enkel nodig als deze vraag met ‘nee’ wordt beantwoord.

Ik ben een nieuwe klant

Stuur een e-mail naar info@heemzaethe.nl met als onderwerp:

SPOED Nieuwe motorrijtuigverzekering

Kopieer de volgende template in uw e-mail en vul de gevraagde informatie in:
-Naam (voorletters + achternaam):
-Adres (straatnaam + huisnummer):
-Postcode:
-Woonplaats:
-Geboortedatum:
-Telefoonnummer:
-Schadevrije jaren:

-Gewenste ingangsdatum van de verzekering:
-Kenteken te verzekeren voertuig:
-Meldcode te verzekeren voertuig:
-Merk te verzekeren voertuig:

-Gewenste dekking (haal weg wat niet van toepassing is):
WA
WA + Beperkt casco (WA Plus)
WA + Casco (Allrisk)

-Alleen particulier gebruik incl. woon-/werkverkeer (haal weg wat niet van toepassing is): ja / nee
-Kentekenhouder (haal weg wat niet van toepassing is): ikzelf / iemand anders, namelijk…
-Regelmatige bestuurder; degene die het meest met het voertuig rijdt (weghalen wat niet va toepassing is): ikzelf / iemand anders, namelijk…

Beantwoord alstublieft de volgende slotvragen met ‘ja’ of ‘nee’ (weghalen wat niet van toepassing is). Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar geweigerd of een verzekering opgezegd? ja / nee
– Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar weleens verplicht aanvullende bezwarende voorwaarden opgelegd op een van uw verzekeringen? ja / nee
– Bent u, of is een van uw gezinsleden, de laatste 8 jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest met politie of justitie? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 8 jaar verzekeringsfraude gepleegd of een financiële instantie opzettelijk misleid? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 5 jaar meer dan één schade gehad of veroorzaakt waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt? ja / nee
-Hebt u in de laatste 8 jaar een rijverbod of rijontzegging gehad? ja / nee
-Hebt u in de laatste 3 jaar een schade (inclusief diefstal) met of aan een voertuig gehad? ja / nee
-Wordt uw voertuig enkel voor particuliere doeleinden gebruikt*? ja / nee
*Toelichting enkel nodig als deze vraag met ‘nee’ wordt beantwoord.

Let op: de woonhuisverzekering is voor huiseigenaren. Bent u huurder, dan hebt u geen woonhuisverzekering nodig.

Wilt u een woonhuisverzekering én een inboedelverzekering afsluiten, dan hoeft u alleen deze template in te vullen. U hoeft geen aparte e-mail te sturen voor een inboedelverzekering.

Ik ben al klant bij jullie

Stuur een e-mail naar info@heemzaethe.nl met als onderwerp:

SPOED Nieuwe woonhuisverzekering

Kopieer de volgende template in uw e-mail en vul de gevraagde informatie in:

-Naam:
-Postcode + huisnummer*:
*Bent u recent verhuisd en hebt u dat nog niet aan ons doorgegeven, geef dan hier uw oude adres op.
-Geboortedatum:

-Gewenste ingangsdatum verzekering:
-Risicoadres (het te verzekeren pand) (weghalen wat niet van toepassing is): zelfde als hierboven / anders, namelijk…
-Gezinssamenstelling (weghalen wat niet van toepassing is):
Alleenstaand
Alleenstaand met kind(eren)
Gezin
Gezin met kind(eren)

-Soort dak (weghalen wat niet van toepassing is): pannen / bitumen / riet / anders, namelijk…

-Bijgebouw(en) groter dan 25 m² aanwezig (weghalen wat niet van toepassing is): ja / nee

-Wilt u direct een inboedelverzekering afsluiten (weghalen wat niet van toepassing is): ja / nee
-Indien ja, geef uw (gezamenlijke) netto-maandinkomen op: €

-Hebt u een lopende woonhuisverzekering voor een inmiddels verkochte woning die beëindigd moet worden? (weghalen wat niet van toepassing is): ja, graag beëindigen per [datum] / nee

Beantwoord alstublieft de volgende slotvragen met ‘ja’ of ‘nee’ (weghalen wat niet van toepassing is). Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar geweigerd of een verzekering opgezegd? ja / nee
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar weleens verplicht aanvullende bezwarende voorwaarden opgelegd op een van uw verzekeringen? ja / nee
-Bent u, of is een van uw gezinsleden, de laatste 8 jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest met politie of justitie? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 8 jaar verzekeringsfraude gepleegd of een financiële instantie opzettelijk misleid? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 5 jaar meer dan één schade gehad of veroorzaakt waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt? ja / nee
-Is de te verzekeren woning een rijksmonument? ja / nee
-Wordt de te verzekeren woning (deels) gebruikt voor kamerverhuur? ja / nee

Beantwoord u een van de volgende vragen met ‘nee’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Is de te verzekeren woning goed onderhouden? ja / nee
-Is de te verzekeren woning binnen drie maanden na het aanvragen van deze verzekering permanent bewoond?

 

Ik ben een nieuwe klant

Stuur een e-mail naar info@heemzaethe.nl met als onderwerp:

SPOED Nieuwe woonhuisverzekering

Kopieer de volgende template in uw e-mail en vul de gevraagde informatie in:

-Naam:
-Adres (straatnaam + huisnummer):
-Postcode: 
-Woonplaats:
-Geboortedatum:
-Telefoonnummer:

-Gewenste ingangsdatum verzekering:
-Risicoadres (het te verzekeren pand) (weghalen wat niet van toepassing is): zelfde als hierboven / anders, namelijk…
-Gezinssamenstelling (weghalen wat niet van toepassing is):
Alleenstaand
Alleenstaand met kind(eren)
Gezin
Gezin met kind(eren)

-Soort dak (weghalen wat niet van toepassing is): pannen / bitumen / riet / anders, namelijk…

-Bijgebouw(en) groter dan 25 m² aanwezig (weghalen wat niet van toepassing is): ja / nee

-Wilt u direct een inboedelverzekering afsluiten (weghalen wat niet van toepassing is): ja / nee
-Indien ja, geef uw (gezamenlijke) netto-maandinkomen op: €

Beantwoord alstublieft de volgende slotvragen met ‘ja’ of ‘nee’ (weghalen wat niet van toepassing is). Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar geweigerd of een verzekering opgezegd? ja / nee
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar weleens verplicht aanvullende bezwarende voorwaarden opgelegd op een van uw verzekeringen? ja / nee
-Bent u, of is een van uw gezinsleden, de laatste 8 jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest met politie of justitie? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 8 jaar verzekeringsfraude gepleegd of een financiële instantie opzettelijk misleid? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 5 jaar meer dan één schade gehad of veroorzaakt waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt? ja / nee
-Is de te verzekeren woning een rijksmonument? ja / nee
-Wordt de te verzekeren woning (deels) gebruikt voor kamerverhuur? ja / nee

Beantwoord u een van de volgende vragen met ‘nee’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Is de te verzekeren woning goed onderhouden? ja / nee
-Is de te verzekeren woning binnen drie maanden na het aanvragen van deze verzekering permanent bewoond?

Let op: bent u huiseigenaar en wilt u zowel een woonhuis- als een inboedelverzekering afsluiten, vul dan enkel de template ‘Woonhuis (opstal)’ hierboven in.

 

Ik ben al klant bij jullie

Stuur een e-mail naar info@heemzaethe.nl met als onderwerp:

SPOED Nieuwe inboedelverzekering

Kopieer de volgende template in uw e-mail en vul de gevraagde informatie in:

-Naam:
-Postcode + huisnummer*:
*Bent u recent verhuisd en hebt u dat nog niet aan ons doorgegeven, geef dan hier uw oude adres op.
-Geboortedatum:

-Gewenste ingangsdatum verzekering:
-Risicoadres (het te verzekeren adres) (weghalen wat niet van toepassing is): zelfde als hierboven / anders, namelijk…
-Gezinssamenstelling (weghalen wat niet van toepassing is):
Alleenstaand
Alleenstaand met kind(eren)
Gezin
Gezin met kind(eren)

-(Gezamenlijke) netto-maandinkomen: €

-Hebt u een lopende inboedelverzekering voor een oud adres die beëindigd moet worden? (weghalen wat niet van toepassing is): ja, graag beëindigen per [datum] / nee

Beantwoord alstublieft de volgende slotvragen met ‘ja’ of ‘nee’ (weghalen wat niet van toepassing is). Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar geweigerd of een verzekering opgezegd? ja / nee
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar weleens verplicht aanvullende bezwarende voorwaarden opgelegd op een van uw verzekeringen? ja / nee
-Bent u, of is een van uw gezinsleden, de laatste 8 jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest met politie of justitie? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 8 jaar verzekeringsfraude gepleegd of een financiële instantie opzettelijk misleid? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 5 jaar meer dan één schade gehad of veroorzaakt waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt? ja / nee

 

Ik ben een nieuwe klant

Stuur een e-mail naar info@heemzaethe.nl met als onderwerp:

SPOED Nieuwe inboedelverzekering

Kopieer de volgende template in uw e-mail en vul de gevraagde informatie in:

-Naam:
-Adres (straatnaam + huisnummer):
-Postcode: 
-Woonplaats:
-Geboortedatum:
-Telefoonnummer:

-Gewenste ingangsdatum verzekering:
-Risicoadres (het te verzekeren adres) (weghalen wat niet van toepassing is): zelfde als hierboven / anders, namelijk…
-Gezinssamenstelling (weghalen wat niet van toepassing is):
Alleenstaand
Alleenstaand met kind(eren)
Gezin
Gezin met kind(eren)

Beantwoord alstublieft de volgende slotvragen met ‘ja’ of ‘nee’ (weghalen wat niet van toepassing is). Beantwoordt u een vraag met ‘ja’, geef dan alstublieft een korte toelichting.
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar geweigerd of een verzekering opgezegd? ja / nee
-Heeft een verzekeraar u of een van uw gezinsleden de laatste 8 jaar weleens verplicht aanvullende bezwarende voorwaarden opgelegd op een van uw verzekeringen? ja / nee
-Bent u, of is een van uw gezinsleden, de laatste 8 jaar als verdachte of veroordeelde in aanraking geweest met politie of justitie? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 8 jaar verzekeringsfraude gepleegd of een financiële instantie opzettelijk misleid? ja / nee
-Hebt u, of heeft een van uw gezinsleden, in de laatste 5 jaar meer dan één schade gehad of veroorzaakt waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt? ja / nee

Scroll naar boven