Veelgestelde vragen

Autoverzekeringen

Wat is een WA-verzekering?


WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Als er een actief kenteken op uw naam staat bent u wettelijk verplicht om het voertuig te verzekeren. De minimale verzekering is een WA-verzekering. U verzekert daarmee schade die u per ongeluk aan (de spullen van) anderen toebrengt met uw motorrijtuig. Als u geen WA-verzekering hebt, of als de dekking van uw WA-verzekering is opgeschort vanwege een premie-achterstand, dan kan de RDW u een boete opleggen.
Wat is een Beperkt Cascoverzekering (WA+)?


Een Beperkt Cascoverzekering (ook wel WA+ genoemd) is een aanvullende verzekering die niet verplicht is. Met een Beperkt Cascoverzekering verzekert u uw eigen voertuig tegen schade veroorzaakt door storm, brand, hagel, (poging tot) diefstal en botsingen met loslopende dieren. Ook ruitschade is verzekerd.
Wat is een Volledig Cascoverzekering (Allrisk)?


Een Volledig Cascoverzekering, ook wel Allrisk genoemd, is net als de Beperkt Cascoverzekering een aanvullende dekking. Met een Volledig Cascoverzekering bent u verzekerd voor schade die door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis wordt veroorzaakt. Als u bij het achteruitrijden per ongeluk tegen een paaltje botst is de schade verzekerd, als de distributieriem van de auto breekt als het gevolg van slijtage is daar geen dekking voor. Ook als iemand anders schade aan uw auto veroorzaakt hebt u baat bij een Allriskverzekering. Stel, iemand botst tijdens het uitparkeren tegen uw geparkeerde auto. In eerste instantie wordt de schade dan door uw eigen verzekeraar vergoed. Uw verzekeraar verhaalt de schade daarna op de WA-verzekering van de tegenpartij. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Op deze manier kunt u uw auto sneller laten repareren dan wanneer u moet wachten op een uitkering door de (verzekeraar van de) tegenpartij.
Is alles verzekerd bij Volledig Cascoverzekering (Allrisk)?


Nee, niet alles is verzekerd. Elke verzekering kent uitsluitingen. Veelvoorkomende uitsluitingen zijn schade die met opzet door u veroorzaakt is, schade die voor de ingangsdatum van de verzekering is ontstaan en schade door eigen gebrek van de auto. Denk bijvoorbeeld door accu's en banden die als het gevolg van slijtage vervangen moeten worden. U bent alleen verzekerd wanneer schade is ontstaan door een plotselinge onverwachte gebeurtenis.
Ik heb schade, wat nu?


Een schade is altijd vervelend. Neemt u alstublieft telefonisch of per chat contact met ons op. We kijken dan samen met u hoe we de schadeafwikkeling zo soepel mogelijk laten verlopen. Kijk voor meer informatie over het melden van schade bij de veelgestelde vragen over 'Schade'.

Premie, betalingen en nota's

Aan wie betaal ik premie?


U betaalt uw premie altijd rechtstreeks aan de verzekeraar. Als u via ons meerdere verzekeringen bij verschillende verzekeraars hebt lopen betaalt u uw premie dus niet in één keer maar per verzekeraar.
Hoe worden jullie betaald?


In uw premie zit een kleine vergoeding verwerkt voor onze dienstverlening: provisie. Daar wordt onze volledige dienstverlening van betaald. U komt dus niet voor onverwachte kosten te staan.
Hoe wijzig ik mijn betaaltermijn?


Laat ons telefonisch of schriftelijk weten dat u een andere betaaltermijn wilt. Let op: niet alle verzekeraars hanteren dezelfde betaaltermijnen. Bij de meeste verzekeraars is betaling per maand, kwartaal of per jaar mogelijk. Is de door u gewenste betaaltermijn niet beschikbaar bij uw verzekeraar? Dan laten we u dit weten. We kunnen in overleg een offerte opstellen bij een verzekeraar waar die betaaltermijn wel mogelijk is.
Hoe wordt de premie berekend?


De premie van een verzekering wordt berekend op basis van veel verschillende factoren. Denk bij een autoverzekering bijvoorbeeld aan leeftijd en aantal schadevrije jaren van de regelmatige bestuurder, het gewicht en de waarde van de auto en het postcodegebied. Bij een opstalverzekering spelen onder andere de herbouwwaarde, de constructie van het huis en de locatie mee. Elke verzekeraar heeft eigen rekenmodules.
Hoe wijzig ik mijn betaalmethode?


Laat het ons telefonisch of schriftelijk weten als u uw manier van betalen wilt veranderen. Let op: bij sommige verzekeraars is het alleen mogelijk per automatische incasso te betalen. Wilt u per automatische incasso gaan betalen? Vul dan een SEPA-machtigingsformulier in. Met dit formulier geeft u uw verzekeraar toestemming premie van uw rekening te incasseren. Neem contact met ons op voor het juiste formulier.
Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?


Als u uw premie per automatische incasso betaalt en voortaan vanaf een ander rekeningnummer wenst te betalen vult u een SEPA-machtigingsformulier in. Met dit formulier geeft u uw verzekeraar toestemming premie van uw nieuwe rekeningnumemr te incasseren. Neem contact met ons op voor het juiste formulier.

Schade

Hoe vul ik een schadeaangifteformulier in?


Dat verschilt per formulier. Wilt u hulp bij het invullen van een formulier? Neem dan alstublieft contact met ons op.
Hoe lang duurt het afwikkelen van een schade?


Dat is erg moeilijk te zeggen. Het afwikkelen van een schade kan enkele dagen tot enkele jaren duren. Dit is afhankelijk van de omvang van de schade. Het repareren van een sterretje in uw ruit is bijvoorbeeld niet te vergelijken met een dossier waar blijvende letselschade bij komt kijken. Hebt u een schade gemeld en wilt u weten wat de stand van zaken is? Neem dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op.
Wat moet ik aanleveren bij een schademelding?


Elke schade is uniek. Er is op zijn minst een schadeaangifteformulier nodig. Zo weet uw schadebehandelaar wat er precies is gebeurd. De verzekeraar moet ook weten wat het schadebedrag is. Daarvoor zijn bijvoorbeeld aanschafnota's of hersteloffertes nodig. Indien mogelijk ontvangen wij ook graag foto's van uw schade. Zijn er getuigen, stuurt u dan alstublieft getuigenverklaringen of de contactgegevens van de getuigen mee.
Ik heb schade, en nu?


Een schade is al vervelend genoeg. Daarom willen we het melden van een schade zo makkelijk mogelijk voor u maken. Via onze pagina 'Schade' kunt u online een schadeformulier invullen, benodigde stukken uploaden en een digitale handtekening zetten. Zo meldt u snel en eenvoudig uw schade aan. Kijk bij de veelgestelde vraag 'Wat moet ik aanleveren bij een schademelding?' voor meer informatie. Liever een formulier op papier? Print dan een van onze schadeformulieren of neem contact met ons op voor een exemplaar per post. LET OP: schade met een motorrijtuig kunt u niet digitaal bij ons melden. Neemt u hiervoor telefonisch contact met ons op. Ons telefoonnummer is +31 85 105 2700.

Contact

Wat is jullie telefoonnummer?


Ons telefoonnummer +31 85 105 2700.
Wat is jullie e-mailadres?


Ons e-mailadres is info@heemzaethe.nl.

Aanvragen en acceptatie

Hoe vraag ik een verzekering aan?


U kunt uw verzekering telefonisch of schriftelijk (e-mail, chat, post) bij ons aanvragen, afhankelijk van uw voorkeur. We nemen eerst met u door waar u precies naar op zoek bent. Daarna stellen we vast welk product daar het best op aansluit en geven we u een prijsopgave. Als u akkoord gaat nemen we enkele slotvragen met u door en dienen we namens u een aanvraag in. De verzekeraar beoordeelt de aanvraag. Als alles in orde is stuurt uw verzekeraar u een polisblad. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan zoeken wij naar een passend alternatief voor u.
Wat zijn slotvragen/acceptatievragen?


Bij het aanvragen van een nieuwe verzekering moet u altijd enkele slotvragen beantwoorden. Vaak wordt bijvoorbeeld gevraagd naar uw schadeverleden, of u ooit problemen hebt gehad met een verzekeraar en of u recent in aanraking bent geweest met politie of justitie. De verzekeraar heeft uw antwoorden nodig om een risico-inschatting te maken. Vindt de verzekeraar het risico om u te verzekeren te groot? De verzekeraar kan dan een nieuw voorstel doen met hogere premie, speciale voorwaarden of kan de aanvraag afwijzen. Het kan verleidelijk zijn om informatie achter te houden of een vraag niet eerlijk te beantwoorden. Dit mag niet. U moet alle vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Als uitkomt dat u niet eerlijk bent geweest kan dit gevolgen hebben voor een eventuele schadeuitkering en/of de voortzetting van uw verzekering. Ook wordt er een melding gedaan bij Stichting CIS. Daardoor kunt u moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.
Hoe lang duurt de beoordeling van een aanvraag?


Meestal wordt een aanvraag direct geaccepteerd of afgewezen. Soms wil de verzekeraar uw aanvraag verder beoordelen. Hoe lang dit duurt hangt af van de verzekeraar. Houd rekening met een termijn van maximaal 10 werkdagen. U krijgt in die periode vaak wel voorlopige dekking totdat uw aanvraag is beoordeeld.
Wat is voorlopige dekking?


Soms wordt uw aanvraag niet automatisch geaccepteerd. Het duurt dan enige tijd totdat de verzekeraar uw aanvraag heeft beoordeeld. Vaak krijgt u dan voorlopige dekking. U bent dan tijdelijk verzekerd totdat uw aanvraag is beoordeeld. Lijdt u schade voordat de beoordeling is afgerond, dan bent u daarvoor gedekt. Let op: voorlopige dekking wordt alleen gegeven als er geen reden is om aan te nemen dat uw aanvraag wordt afgewezen en als er geen verhoogd risico is.

Opzeggen

Hoe zeg ik een verzekering op?


Neem telefonisch contact met ons op: +85 105 2700. Na ons gesprek vragen wij u altijd om een schriftelijke bevestiging. Dit mag per e-mail, chat of brief. Zonder schriftelijke bevestiging beëindigen wij geen verzekeringen. Wilt u een motorrijtuigenverzekering opzeggen omdat u uw voertuig hebt verkocht en er geen nieuwe voor in de plaats komt? Dan hebben we een kopie van uw vrijwaringsbewijs nodig. We zetten uw verzekering dan per vrijwaringsdatum stop. Hebt u geen vrijwaringsbewijs (meer)? Voor € 4,50 kunt u bij de RDW een vervangend document aanvragen.

Verzekering aanpassen

Hoe geef ik een wijziging door?


U kunt uw wijziging telefonisch of schriftelijk (e-mail, chat, post) aan ons doorgeven. Heeft uw wijziging erge haast? Bel ons dan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzekeren van een andere auto voordat u de weg op kunt. Wij voeren alleen wijzigingen door die we hebben ontvangen van de verzekeringnemer, een inwonende partner of iemand die gemachtigd is namens de verzekeringnemer te handelen. Bij twijfel vragen wij altijd om een bevestiging van de verzekeringnemer zelf voordat wij iets aanpassen.

Klachten

Hoe gaan jullie om met klachten?


Een klacht is altijd vervelend. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening gaan we altijd het gesprek met u aan en proberen we er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan wordt er een officiële klachtenprocedure gestart. Een van onze klachtenbehandelaars onderzoekt uw klacht grondig en laat u weten welk standpunt wij innemen.
Wat als ik het niet eens ben met jullie standpunt?


Meestal komen we er samen met u uit, maar soms kunnen we uw klacht niet naar tevredenheid oplossen. We willen geschillen altijd correct afhandelen en houden van transparantie. Daarom hebben we ons aangesloten bij Kifid (Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening), een onafhankelijk en onpartijdig instituut. U kunt uw geschil kosteloos door Kifid laten toetsen. Kifid zal eerst proberen te bemiddelen. Lost dat het probleem niet op, dan kan de Geschillencommissie van Kifid een uitspraak doen. Die uitspraak is vaak, maar niet altijd, juridisch bindend. Kijk voor meer informatie op de website van Kifid.