Nieuws en achtergrond

Zoeken

Zo voorkomt u schoorsteenbrand

Bijgewerkt op: 24 nov. 2020

Het is weer herfst. Hebt u een open haard of kachel? Dan is de regen die op de ramen tikt en de gure wind die langs uw woning raast hét startsein voor het stookseizoen. Maar naast warmte brengt stoken ook brandgevaar met zich mee. Met onze tips bent u goed voorbereid en stookt u veilig.


Laat uw schoorsteen regelmatig vegen

Als u uw open haard of kachel gebruikt kan er aanslag achterblijven in uw schoorsteen. Dat kan roet zijn, maar ook het zeer brandbare creosoot. Dat zijn onverbrande brandstofdeeltjes die een dikke, teerachtige laag vormen. Laat daarom voordat u weer begint met stoken een professionele schoorsteenveger langskomen. Die maakt uw schoorsteen niet alleen schoon, maar controleert ook op bijvoorbeeld scheuren. Zo weet u zeker dat de dampen die vrijkomen bij het stoken niet weer in uw huis terechtkomen.


haardvuur

Stook veilig om schoorsteenbrand te voorkomen (Bron: Pexels)


Stook volgens de Zwitserse methode

De Zwitserse methode, ook wel de omgekeerde methode genoemd, is een manier van stoken die zorgt voor minder aanslag in de schoorsteen. Zo bouwt u de houtstapel op:

  1. Leg grote blokken hout in de lengterichting;

  2. Leg daar houtblokken van dezelfde grootte dwars bovenop;

  3. Leg hier houtblokken van zo'n 3 cm bovenop in de lengterichting;

  4. Leg vervolgens blokken van zo'n 3 cm dik dwars bovenop de stapel;

  5. Leg nog eenmaal blokken hout in de lengterichting, ditmaal van zo'n 2 cm dik;

  6. Plaats aanmaakblokjes tussen de laatste 2 lagen;

  7. Dek de stapel hout af met wat sprokkelhout.

Open voordat u de aanmaakblokjes aansteekt de luchttoevoer van uw kachel. Houd de luchttoevoer ook als het vuur uit is open. De luchttoevoer kan pas dicht als de houtblokken niet meer zichtbaar gloeien. Gebruik nooit benzine of spiritus bij het aansteken!


Kies uw hout zorgvuldig. Gebruik hout dat goed droog is, want dat brandt beter dan vers hout en geeft meer warmte. Verbrand geen geverfd of gebeitst hout. Geschikte houtsoorten voor uw open haard zijn bijvoorbeeld eikenhout, berkenhout en appelhout.


Ventileer en zet blusmiddelen klaar

U mag een schoorsteenbrand nooit met water blussen. Daardoor ontstaat namelijk ineens veel stoom die de schoorsteen niet snel genoeg kan afvoeren. Het rookkanaal kan daardoor scheuren. Soms ontstaat er zelfs een explosie! Zet daarom een emmer zand of een grote zak zout in de buurt van de open haard om het vuur mee te kunnen doven.


Met name vonken van hout waar veel hars in zit kunnen als ze wegspringen voor brand buiten de haard zorgen. Gebruik daarom een vonkenscherm of haardscherm. Zet voor de zekerheid een brandblusser of emmer water klaar om brand die buiten de haard ontstaat mee te kunnen blussen.


Bij gebruik van een open haard of kachel kan koolmonoxide vrijkomen. Zet daarom altijd een raampje of ventilatierooster open en installeer een CO-melder.


Help, brand!

Ook met een goede voorbereiding kan er brand ontstaan in uw schoorsteen. Hoort u een loeiend geluid in het rookkanaal? Kom dan direct in actie! Doof het vuur in de haard met zand of zout en sluit daarna de schoorsteenklep. Sluit vervolgens de luchttoevoer van de kachel of de deurtjes van de open haard. Ventileer meteen na het doven van het vuur de ruimt een bel 112. Zorg ook dat er niemand in de kamers waar het rookkanaal langs of doorheen loopt is.