Nieuws en achtergrond

Zoeken

Wie betaalt de schade die de Ever Given heeft veroorzaakt?

Bijgewerkt op: 2 apr. 2021

De Ever Given die sinds 23 maart de handelsroute langs het Suezkanaal blokkeerde is weer los. Maar de problemen zijn daarmee nog lang niet voorbij… De (economische) schade loopt in de miljarden en het kan nog wel maanden (!) duren voordat alles weer op schema vaart. Wie draait er voor al die schade op?


Gevolgen van vertraging

Alle vertragingen in het scheepsverkeer zorgen niet alleen voor problemen bij het vervoer van bederfelijke goederen. Zo zullen bedrijven die hun grondstoffen of halffabricaten niet op tijd binnenkrijgen hun productie stil moeten leggen. Ondernemers die hun voorraden niet aan kunnen vullen zien hun klanten vertrekken naar de concurrent die wél producten op voorraad heeft. Daardoor lopen ze omzet en winst mis. Kunnen getroffen ondernemers hun schade op de Taiwanese rederij Evergreen of op hun eigen vervoerder verhalen? Kleine kans.


Ever Given

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor vertragingsschade is meestal uitgesloten in vervoerscontracten. Voor goederen die verloren zijn gegaan kan de vervoerder soms wél gedeeltelijk aansprakelijk worden gesteld. Daarbij valt te denken aan bederfelijke waar, maar ook aan seizoensgebonden producten als paasversiering. De maximale vergoeding is 666,67 SDR (Special Drawing Rights) per collo/eenheid of 2 SDR per kilogram. Dat komt op dit moment neer op zo’n € 808,00 per collo of € 2,40 per kilogram. Dat zal lang niet altijd de volledige schade dekken. En dan kunnen de schepen die gedwongen stil hebben gelegen of om hebben moeten varen waarschijnlijk ook nog eens een beroep doen op overmacht, waardoor ze geen schadevergoeding hoeven te betalen.


De Ever Given is overigens wel aansprakelijk voor de schade die aan het Suezkanaal is toegebracht. Die schade moet dus worden betaald door (de verzekeraar van) de scheepseigenaar.


Averij grosse

Als er in een noodsituatie een handeling wordt verricht om het schip, de opvarenden en (een deel van) de lading te redden wordt er gesproken van averij grosse. Bijvoorbeeld als een deel van de lading overboord moet worden gezet tijdens een storm of als een vastgelopen schip los moet worden getrokken. Averij grosse is gemeenschappelijke schade in het belang van schip en lading. De schadelast wordt gedeeld door de eigenaren van het schip én die van de lading. Als een deel van de lading overboord wordt gezet betaalt iedereen dus mee om de eigenaren van die lading schadeloos te stellen.


Als er averij grosse wordt verklaard voor het lostrekken van de Ever Given moeten de kosten daarvoor dus worden gedeeld door de eigenaar van het schip en de eigenaren van de spullen op het schip. In de praktijk zijn veel ladingeigenaren verzekerd voor averij grosse en zullen de kosten dus door verzekeraars worden betaald. Voordat duidelijk is wie precies wat moet betalen zijn we wel even verder. Er waren zo’n 20.000 containers aan boord en per container zijn er vaak meerde ladingeigenaren. Verdeel dan de schade maar eens naar rato. Een behoorlijke uitzoekklus!


Goederentransportverzekering

Laat u als ondernemer weleens goederen vervoeren? Met een goederentransportverzekering kunt u uw lading, een percentage van de verwachte winst en averij grossekosten verzekeren. Wilt u meer weten over wat wij u zoal kunnen bieden op het gebied van goederentransportverzekeringen, neem dan contact met ons op.