Nieuws en achtergrond

Zoeken

Verplicht certificaat voor zonnepanelen per 27 april

Er worden al veel certificaten afgegeven voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld om aan te geven dat ze makkelijk te recyclen zijn, dat het gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt wordt, dat ze voldoen aan de normen voor de veiligheid van elektrische apparatuur volgens het IEC of dat ze brandbestendig zijn. Die certificaten zijn lang niet allemaal verplicht, of niet verplicht voor particulieren. Per 27 april dit jaar komt er een certificaat bij dat wél voor iedereen verplicht is: het conformiteitscertificaat. Wat betekent dat voor u?


Europese verordening Requirements for Generators (RfG)

Er komen steeds meer zonnepanelen bij. Om die groei op het elektriciteitsnet in goede banen te leiden zijn er in de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) eisen gesteld aan de kwaliteit van de omvormer in zonnepaneelinstallaties. Dat is al in 2019 gedaan, maar toen was er nog geen certificaat om mee aan te kunnen tonen dat een omvormer aan die eisen voldeed. Dat certificaat is er nu wel.


Per 27 april 2021 is een conformiteitscertificaat verplicht voor nieuwe omvormers en installaties die worden uitgebreid (Bron: Pixabay).


Wie moet er een certificaat hebben?

Dat de certificeringsplicht per 27 april ingaat betekent niet dat iedereen met zonnepanelen halsoverkop voor een conformiteitscertificaat moet zorgen. U moet alleen een omvormer met certificaat hebben als u nieuwe zonnepanelen op het elektriciteitsnetwerk aansluit, als u de omvormer in uw bestaande systeem vervangt of als het vermogen van uw installatie verandert omdat u het systeem uitbreidt.


Wie levert het certificaat?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat het aan de energiemarkt over om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van het certificaat. De meest logische route is dat de fabrikant het certificaat aan de installateur van zonnepanelen geeft, en dat die het vervolgens aan u overhandigt. Zoals het er nu naar uitziet is dit ook de route die wordt aangehouden. De netwerkbeheerders nemen de handhaving van de verordening op zich.


Verzekering

Het is niet de taak van de verzekeraar om te controleren of uw (nieuwe) zonnepaneelinstallatie wel met een conformiteitscertificaat is geleverd. Er zijn op dit moment dan ook geen aanwijzingen dat verzekeraars om dit certificaat zullen vragen. Sommige verzekeraars stellen wel bepaalde voorwaarden aan de installatie van zonnepanelen, bijvoorbeeld door preventie-eisen op te leggen. Sowieso is het verstandig om uw installatie regelmatig te laten controleren om brandgevaar te verkleinen, al is dit lang niet altijd een verplichting vanuit de verzekeraar.


TIP

Zonnepanelen zijn niet altijd standaard meeverzekerd op uw opstalverzekering. Geef het dus altijd door als u zonnepanelen hebt, óók als u die niet via uw eigen opstalverzekeraar wil verzekeren. Zonnepanelen zorgen namelijk voor een verhoogd risico op brand en uw verzekeraar moet daarvan op de hoogte zijn. Precies weten of en hoe uw zonnepanelen verzekerd zijn? Neem dan contact met ons op.