Nieuws en achtergrond

Zoeken

Thuiswerken met spullen van kantoor

Bijgewerkt op: 24 nov. 2020

Hebt u een kantoorbaan? Dan is de kans groot dat u in verband met de coronamaatregelen al een paar weken vanuit huis werkt. De overgang van kantoor naar thuis is snel gegaan, en als u geen volledig ingerichte werkkamer had hebt u waarschijnlijk in rap tempo spullen moeten verzamelen om een werkplek te creëren. Wellicht hebt u daarvoor spullen in bruikleen gekregen van uw werkgever. Denk aan een laptop, een extra beeldscherm, een ergonomische bureaustoel of een smartphone. Weet u wie aansprakelijk is voor schade aan die spullen? Want laten we eerlijk zijn: een ongeluk zit in een klein hoekje. Misschien klettert uw beeldscherm van tafel als uw kinderen besluiten hun balspel naar binnen te halen. Of begeeft uw smartphone het als uw kat een glas een glas water naast het apparaat omstoot. Wie betaalt de schade dan? Uw werkgever? Uw inboedelverzekeraar? Uw aansprakelijkheidsverzekeraar? Of toch u zelf? En wat als uw eigen spullen die u nu voor uw werk gebruikt kapot gaan? Wij hebben het voor u uitgezocht.

Laptop op bureau met spullen

Thuiswerken met spullen van kantoor (Bron: Pexels)


Spullen van uw werkgever die u thuis in bruikleen hebt

De wettelijke bepalingen over bruikleen vallen onder het regelend recht. Dat betekent dat er in een contract van deze bepalingen mag worden afgeweken. Hebt u een overeenkomst getekend voor uw geleende spullen, controleer dan altijd wat daarin staat over aansprakelijkheid. Bepalingen in het contract gaan vóór de wettelijke bepalingen.

Uw werkgever is en blijft de eigenaar van de geleende spullen. In principe wordt schade aan deze spullen dan ook niet gedekt door uw inboedelverzekeraar, want het zijn niet uw spullen. Schade aan geleende spullen is vaak uitgesloten. Controleer wel altijd uw voorwaarden. Bij een enkele verzekeraar vallen geleende spullen namelijk wél onder de dekking van uw verzekering.

De goede huisvader is een juridisch principe dat ervan uitgaat dat iemand zich verantwoordelijk gedraagt en alles doet wat nodig is om voorzienbare schade te voorkomen. Anders gezegd: u moet netjes en zorgvuldig met de geleende spullen omgaan. Doet u dat, dan bent u niet aansprakelijk als er toch schade ontstaat. U krijgt daarom geen schadevergoeding van uw aansprakelijkheidsverzekeraar. De kosten voor herstel of vervanging van de spullen komen voor rekening van uw werkgever.

Logisch, maar we benoemen het toch maar even: gaan de spullen kapot omdat u er roekeloos mee omgaat of ze opzettelijk vernielt, dan kunt u op geen enkele verzekering terugvallen en komen de kosten voor uw rekening.

Eigen spullen die u thuis gebruikt voor uw werk

In principe draagt uw werkgever verantwoordelijkheid voor schade aan uw eigen apparatuur die u gebruikt om thuis te werken. Maar als uw werkgever u wel apparatuur in bruikleen heeft aangeboden en u er zelf voor kiest uw eigen spullen te gebruiken, dan ligt de verantwoordelijkheid bij u. Sommige werkgevers betalen hun medewerkers maandelijks een kleine vergoeding voor het gebruik van eigen apparatuur voor het werk. Dat wordt gezien als het afkopen van de schade. Om discussie te voorkomen raden wij u aan om goede afspraken te maken met uw werkgever over wie wanneer aansprakelijk is voor schade aan uw spullen.

Hebt u een allrisk inboedelverzekering, dan kunt u daar een claim indienen voor schade aan uw spullen. Houd er wel rekening mee dat veel verzekeringen inmiddels een beperkte dekking hebben voor (mobiele) elektronica! Er is dan een aanvullende dekking nodig. Controleer dus hoe u verzekerd bent om teleurstelling te voorkomen.