Nieuws en achtergrond

Zoeken

Eigen risico en eigen bijdrage

Bijgewerkt op: 24 nov. 2020

Er ontstaat nog weleens verwarring over het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Erg vervelend als u daardoor met een onverwachte nota wordt geconfronteerd! Om nare verrassingen te voorkomen hebben wij de kenmerken voor u op een rijtje gezet. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Hebt u zorg nodig en weet u niet goed of u daar zelf voor moet betalen, en zo ja, hoeveel, neem dan contact met ons op. We kijken het graag voor u na.


Eigen risico

Het verplichte eigen risico bedraag 385 euro en geldt voor volwassenen die gebruik maken van basiszorg. Maakt u gebruik van zorg die onder de basisverzekering valt, dan betaalt u de eerste 385 euro van de zorgkosten van het kalenderjaar zelf. Voor kinderen onder de 18 betaalt u nooit een eigen risico.


Bij zorg uit het basispakket kunt u bijvoorbeeld denken aan een ziekenhuisopname, poliklinische behandeling, traject bij de GGZ of bepaalde medicijnen. Soms geldt er een uitzondering en hoeft u geen eigen risico te betalen voor basiszorg. Bijvoorbeeld als u naar de huisarts gaat of een beroep doet op wijkverpleging. Klik hier voor een overzicht van de basiszorg waar u wel en geen eigen risico voor betaalt.


Om te verduidelijken hoe het eigen risico in de praktijk werkt geven we u een voorbeeld:

In maart 2021 gaat u naar uw huisarts. Het is de eerste keer dat jaar dat u gebruikmaakt van basiszorg. Uw huisarts laat een bloedonderzoek uitvoeren en verwijst u op basis van dat onderzoek door naar een polikliniek. Daar volgt verder onderzoek en een diagnose, en krijgt u een recept mee voor medicatie. Na drie maanden krijgt u een herhaalrecept voor de medicijnen. Laten we ervan uitgaan dat het onderzoek in de polikliniek 300 euro kostte en dat de medicijnen 50 euro per kwartaal kosten.

Voor uw huisartsbezoek en het bloedonderzoek dat uw huisarts heeft besteld betaalt u niets. U betaalt wel zelf het uw bezoek aan de polikliniek en de eerste ronde medicatie, samen goed voor 350 euro. Voor het herhaalrecept betaalt u nog eens 35 euro. U hebt nu 385 euro zelf betaald. De resterende 15 euro voor de medicatie wordt door uw zorgverzekeraar vergoedt. Maakt u in 2021 nog vaker gebruik van zorg die onder het basispakket valt, dan hoeft u daar geen eigen risico meer over te betalen.


eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn niet hetzelfde (Bron: Unsplash)


Eigen risico spreiden of verhogen

U kunt uw verplichte eigen risico niet afkopen of aanvullend verzekeren. Bij sommige verzekeraars kunt u er wel voor kiezen om het eigen risico gespreid te betalen. Dat is vooral handig als u veel gebruikmaakt van zorg en geen grote financiële buffer hebt. U betaalt dan bijvoorbeeld de eerste 10 maanden van het jaar uw premie plus 35 euro eigen risico. Stel dat u in februari al 200 euro eigen risico zou moeten betalen, dan schiet uw zorgverzekeraar dat voor. Blijkt u aan het eind van het jaar niet uw hele eigen risico te hebben gebruikt, dan krijgt u wat u teveel hebt betaald weer terug. Hebt u er niet voor gekozen om uw eigen risico gespreid te betalen en ontvangt u onverwacht een hoge nota, dan kunt u meestal een regeling treffen met uw zorgverzekeraar om het bedrag in termijnen te betalen.

Als u normaal gesproken weinig gebruikmaakt van basiszorg en voldoende financiële ruimte hebt om een hogere nota te kunnen betalen als u wel een keer zorg nodig hebt, dan kunt u ervoor kiezen om naast het verplichte eigen risico van 385 euro een vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro te nemen. Met 500 euro vrijwillig eigen risico zou uw totale eigen risico dus 885 euro zijn. Als u een vrijwillig eigen risico hebt krijgt u korting op uw premie.


Eigen bijdrage

Voor sommige soorten zorg betaalt u een eigen bijdrage. Die staat los van het eigen risico. Voor de eigen bijdrage maakt het dus niet uit hoeveel eigen risico u al hebt betaald. De eigen bijdrage kan een vast percentage van de zorgkosten zijn, een vast bedrag, of juist alles boven een bepaald bedrag. Over het algemeen geldt er geen maximaal bedrag per kalenderjaar voor eventuele eigen bijdragen. Bij bijvoorbeeld medicijnen is dat wel het geval; daarvoor betaalt u maximaal 250 euro eigen bijdrage per jaar. Klik hier voor een volledig overzicht van alle zorg waar u een eigen bijdrage voor betaalt.

Om te laten zien hoe de eigen bijdrage en het eigen risico worden toegepast geven we u een voorbeeld:

U hebt dit kalenderjaar al 300 euro aan eigen risico betaald. U hebt orthopedische schoenen nodig en schaft een paar van 800 euro aan. Omdat orthopedische schoenen onder de basisverzekering vallen is het eigen risico van toepassing. U moet daarom 85 euro eigen risico betalen. Voor orthopedische schoenen geldt ook een eigen bijdrage van 127 euro voor iedereen boven de 16. U betaalt dus in totaal 212 euro voor uw schoenen.

Stel dat uw kind van 14 ook orthopedische schoenen nodig heeft. Voor uw kind geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage van 63,50 euro. U betaalt dus 63,50 euro voor de schoenen van uw kind.


Eigen bijdrage verzekeren

Met veel aanvullende verzekeringen dekt u uw eigen bijdrage af. De eigen bijdrage wordt dan vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Twijfelt u over het afsluiten van een aanvullende verzekering? Neem contact met ons op voor advies.


Let op aanvullende voorwaarden

Met name voor medische hulpmiddelen gelden soms aanvullende voorwaarden. Zo krijgt u vanuit de basisverzekering 75% van een volledig kunstgebied vergoed, maar die vergoeding geldt eens per vijf jaar. Controleer bij geplande zorg dus altijd vooraf of u recht heb op een vergoeding en kijk niet alleen naar of er een eigen risico en/of eigen bijdrage van toepassing is.