Nieuws en achtergrond

Zoeken

Per 2023 geen collectiviteitskorting meer

Bijgewerkt op: 24 nov. 2020

Het kabinet wil de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 afschaffen. Dat besluit komt niet uit de lucht allen: twee jaar geleden werd de maximale collectiviteitskorting al gehalveerd van 10 naar 5 procent. Volgens minister Van Ark (Medische Zorg) wordt de korting in de praktijk niet toegepast zoals de bedoeling was, en heeft het halveren van de collectiviteitskorting niet voldoende effect gehad. Wat is er verkeerd gegaan? En wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de collectiviteitskorting voor u en uw portemonnee?


Het idee achter de collectiviteitskorting

Bij de invoering van collectiviteitskorting in 2006 werd gedacht dat zorgverzekeraars geld konden besparen door voor een hele groep tegelijk zorg te regelen. Denk aan (schaal-)voordelen bij het inkopen van zorg, het inregelen van de administratie en het verlenen van service. De besparing zou dan aan de mensen in die groep worden teruggegeven in de vorm van korting.


Minister Van Ark wil de collectiviteitskorting op de basisverzekering met ingang van 2023 afschaffen (Bron: Pixabay)


Collectiviteitskorting in de praktijk

In de praktijk pakt collectiviteitskorting vaak anders uit. Volgens minister Van Ark is er namelijk vaak sprake van zogenaamde kruissubsidiëring. De ruime winstmarge op het ene product wordt dan gebruikt om een ander product tegen een lagere prijs te kunnen verkopen. Oftewel: de zorgverzekeraar verhoogt de premie van alle verzekeringen en geeft die verhoging vervolgens aan een deel van de klanten terug als ‘korting’. Een voorbeeld:

De premie van de naturapolis van verzekeraar Zorg4U is € 125,00 per maand. Zorg4U verhoogt vóórdat de collectiviteitskorting wordt toegepast de premie met 5 procent naar € 131,25 per maand. De klanten die niet zijn aangesloten bij een collectiviteit betalen dit bedrag. De andere klanten ontvangen 5 procent korting op het bedrag van € 131,25 en betalen daardoor € 124,69 per maand.


Premie na afschaffing collectiviteitskorting

Omdat collectiviteitskorting nu vaak uit een premieopslag wordt betaald zullen de premies waarschijnlijk niet verhogen door het afschaffen van de korting. Er ontstaat immers geen tekort dat moet worden aangevuld.


Collectiviteiten blijven bestaan

De inhoud van de basisverzekering is wettelijk vastgelegd en na 2022 mag er voor deze verzekering ook geen collectiviteitskorting meer worden gegeven. Collectiviteiten blijven wel gewoon bestaan, al zullen het er waarschijnlijk minder worden. Voor aanvullende verzekeringen kunnen collectieven interessant zijn. Op aanvullende verzekeringen mag namelijk nog wel korting worden gegeven. Ook kunnen collectieven onderhandelen over de inhoud van een aanvullend pakket. Zo krijgen mensen binnen een bepaald collectief bijvoorbeeld meer fysiotherapiebehandelingen vergoed, of krijgen ze een hogere vergoeding voor tandartskosten.

Of een collectief voor u interessant is ligt aan uw zorggebruik en uw behoeftes. Een aanvullende collectieve verzekering kan bijvoorbeeld wel een hele uitgebreide dekking hebben, maar als u amper gebruikmaakt van zorg die onder het aanvullende pakket valt is het natuurlijk zonde om daarvoor te betalen. Sluit in ieder geval nooit zomaar een verzekering af binnen een collectief zonder eerst te vergelijken met de rest van de markt. Wilt u daar hulp bij, of wilt u graag samen met een adviseur nagaan wat u precies zoekt in een zorgverzekering? Neem dan contact met ons op.


Gemeentepolis

Veel gemeenten in Nederland bieden een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen en/of een chronische ziekte of beperking. Daar rust vaak een collectiviteitskorting op, en het aanvullende pakket is vaak vrij uitgebreid om onvoorziene kosten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook voor de Gemeentepolis verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Gemeenten kunnen hun inwoners nog wel een premiebijdrage geven.