Nieuws en achtergrond

Zoeken

Besparing van honderden euro's per jaar met vernieuwend concept voor allrisk autoverzekeringen

Bijgewerkt op: 24 nov. 2020

Hebt u een dure of exclusieve auto, lees dan vooral even verder. Wist u dat autobezitters van jonge auto’s met een hoge cataloguswaarde hun assurantietussenpersoon vaak honderden euro’s per jaar meer aan servicekosten betalen dan iemand met een goedkope auto die veel ouder is? Toch is de dienstverlening voor iedereen exact hetzelfde. Deze ongelijke verdeling van kosten wordt veroorzaakt door het beloningsmodel dat door de meeste tussenpersonen wordt toegepast. In de premie die u betaalt is een percentage van rond de 20% aan servicekosten verwerkt. Hoe hoger de premie, hoe hoger de provisie. U ziet deze kosten niet terug op uw polisblad, want die zijn al in de premie verwerkt.

dure auto verzekeren bij verzekeren.com

Verzeker uw dure of exclusieve auto bij verzekeren.com met fikse kortingen (bron: verzekeren.com)


Vergelijkingssite verzekeren.com, intermediair voor allrisk autoverzekeringen, breekt met het traditionele beloningsmodel. De provisie als percentage van de premie verdwijnt en wordt vervangen door een vaste servicevergoeding die voor alle klanten gelijk is, onafhankelijk van de hoogte van de premie. Doordat de vergoeding kostendekkend is maar geen grote winstmarges kent hoeft u als bezitter van een luxe auto niet langer onevenredig veel te betalen voor diensten als nazorg, advies en begeleiding bij schademeldingen.


Hoge provisiebedragen drijven autobezitters in de armen van direct writers. Daar kunt u online, zonder tussenkomst van een tussenpersoon, uw producten rechtstreeks bij de verzekeraar afsluiten. Zeker bij bezitters van exclusieve auto’s is het niet wenselijk om de autoverzekering zonder objectief advies in eigen beheer te nemen. Zo kent iedereen de vuistregel dat een auto na 5 à 6 jaar geen allriskverzekering meer waard is wel. Maar lang niet iedereen weet dat die regel vaak niet opgaat voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf zo’n 50.000 euro, en dat de gewenste verzekeringsdekking bij die auto’s van meer dan alleen de dagwaarde afhangt. Uit het feit dat zo’n 40% van de allriskverzekeringen in Nederland overbodig is, en een groot deel van de autobezitters dus oververzekerd is, blijkt dat niet iedereen in staat is zijn autoverzekering kloppend en actueel te houden. verzekeren.com wil met een vaste servicevergoeding, die niet premieafhankelijk is, voorkomen dat mensen zich door onredelijk hoge servicekosten gedwongen voelen om over te stappen naar een direct writer terwijl ze wel behoefte hebben aan persoonlijk advies.


"Wij willen mensen met een hoog verzekerd risico niet wegjagen met dure dienstverlening, want juist bij die mensen kan een verkeerde keuze grote financiële gevolgen hebben en is advies op maat van grote waarde"

Jeroen Dietvorst, directeur van verzekeren.com: “De toegevoegde waarde van een tussenpersoon voor verzekeringen zit hem in persoonlijk advies en bijstand. Dat zie je niet alleen terug in individuele adviezen, maar ook in bijstand bij schade en conflicten met de verzekeraar. Wij willen mensen met een hoog verzekerd risico niet wegjagen met dure dienstverlening, want juist bij die mensen kan een verkeerde keuze grote financiële gevolgen hebben en is advies op maat van grote waarde. Daarom kiezen we ervoor om met vaste kosten te werken.


“Bijvoorbeeld: met een maandpremie van 150 euro betaalt u bij de gemiddelde intermediair 360 euro per jaar aan servicekosten. En het verschilt per intermediair wat u daar aan dienstverlening voor terugkrijgt. Door onze administratie efficiënt in te richten en ons volledige te richten op service kunnen wij een compleet dienstverleningspakket aanbieden voor slechts 80 euro per jaar. In bovenstaand voorbeeld levert dit dus een voordeel op van 280 euro per jaar, elk jaar weer. Daarvoor leveren we niet in op kwaliteit. We nemen periodiek contact met u op om de verzekering te controleren en te kijken of er iets moet worden aangepast of dat we misschien een beter aanbod hebben. Dat houdt de premies laag en voorkomt over- en onderverzekering.


“Daarbij vinden we het belangrijk dat mensen snel en laagdrempelig om advies kunnen vragen. Daarom hebben we ruime openingstijden en zijn we zowel telefonisch als online goed bereikbaar. Objectief, persoonlijk advies voor een eerlijke prijs, dat is de kern van onze filosofie”.