Nieuws en achtergrond

Zoeken

Avondklokrellen goed voor meer dan 1 miljoen euro schade

Eind januari dit jaar braken op meerdere plekken in het land rellen uit na de invoering van een avondklok. Daarbij is veel schade aangericht, met name bij ondernemers. Ruiten sneuvelden, inventaris werd kapotgemaakt of gestolen en ook bedrijfsauto’s werden niet ontzien. Het Verbond van Verzekeraars schat dat de schadelast boven de 1 miljoen euro uitkomt.


Molest

Vlak na de eerste rellen zaten veel ondernemers even in spanning over of ze een beroep konden doen op hun verzekering of niet. Schade naar aanleiding van zogenaamd groot molest (o.a. opstanden, oproer en binnenlandse onlusten) worden namelijk in de regel niet vergoed. Gelukkig lieten verzekeraars al snel weten dat de avondklokrellen als klein molest werden gezien en dat er dus gewoon schadevergoedingen zouden worden uitgekeerd.


meer dan 1 miljoen schade door avondklokrellen

Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben de avondklokrellen tot meer dan 1 miljoen euro aan schade geleid (Bron: Pixabay)


Steunfonds

Niet elke ondernemer is (volledig) verzekerd voor de geleden schade. Ook zijn sommige ondernemers wel verzekerd, maar moeten ze een eigen risico betalen. Voor hen is er een speciaal fonds in het leven geroepen. Als ondernemers aan kunnen tonen dat (een deel van) hun schade niet wordt vergoed kunnen ze per dinsdag 9 februari een aanvraag tot vergoeding voor materiële schade indienen bij dit fonds. Daarvoor kunnen ze terecht bij het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het loket is bereikbaar via de website van RVO en via het telefoonnummer 088 – 042 2500. Er komt nog een digitaal aanvraagformulier op de website van RVO te staan. Het is niet bekend hoeveel geld er in het fonds is gestort.


Uitzondering

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is dat de overheid bijspringt. Ondernemers moeten namelijk zelf hun risico's goed en voldoende verzekeren. Toch is besloten om de getroffen ondernemers eenmalig tegemoet te komen, aangezien het gaat om een uitzonderlijke situatie in een uitzonderlijke tijd.


Verhalen op de daders

De overheid en het Verbond van Verzekeraars hebben gezegd zoveel mogelijk schade te willen verhalen op de daders. Als van een specifiek persoon bekend is dat deze bepaalde schade heeft aangericht kan die via een strafrechtelijke of civiele procedure worden gedwongen om een schadevergoeding te betalen aan de ondernemer of, als die al een schadevergoeding heeft uitgekeerd aan de ondernemer, de verzekeraar. Vaak is het niet zwart-wit en is niet duidelijk wie precies wat stuk heeft gemaakt. In zo'n geval kan de rechter of officier van justitie bepalen dat de dader een geldbedrag moet betalen aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven of een instelling die de belangen van slachtoffers van strafbare feiten behartigt.